Ekspertët tanë

 • Interpretimi i ekspertëve në dhjetor 2019

  Zgjerimi i Kategorisë së Biznesit ATA të Zbatueshme ● Njoftimi nr. 212 i Administratës së Përgjithshme të Doganave (“Masat Administrative të Doganave të Republikës Popullore të Kinës për hyrjen dhe daljen e përkohshme të mallrave”) ● Mallrat e importuara përkohësisht duke përdorur mallrat e përkohshme import. .
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në nëntor 2019

  Trajtimi i çështjeve që lidhen me zbulimin vullnetar të parregullsive të lidhura me taksat Objekti i ndërmarrjeve të importit dhe eksportit, ndërmjetësi doganor.Kushtet 1. Ndërmarrjet e importit dhe eksportit dhe ndërmjetësi doganor duhet të dorëzojnë raporte me shkrim në doganë para se dogana t'i gjejë ato.2. Zbulimi i...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në tetor 2019

  21 kategori të reja produktesh të konvertuara në certifikimin 3C Nr.34 i 2019 Njoftimi i Administratës së Përgjithshme të Mbikëqyrjes së Tregut për kërkesat për zbatimin e menaxhimit të detyrueshëm të certifikimit të produkteve për produktet elektrike rezistente ndaj shpërthimit dhe produkte të tjera nga licenca e prodhimit.Certifikata...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në shtator 2019

  Ndryshimet në mënyrën e mbikëqyrjes së inspektimit të etiketës për ushqimet e importuara të parapaketuara 1. Çfarë janë ushqimet e parapaketuara?Ushqimi i paketuar paraprakisht i referohet ushqimit që është i paketuar në mënyrë sasiore ose i prodhuar në materiale ambalazhimi dhe kontejnerë, duke përfshirë ushqimin e paketuar paraprakisht dhe ushqimin që është i paracaktuar...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në gusht 2019

  Deklarata e standardizuar Përmbajtja e "Elementeve të Deklarimit" "Elementet e Deklarimit" Deklarata standarde dhe përdorimi i barkodit për mall plotësojnë njëra-tjetrën.Sipas nenit 24 të ligjit doganor dhe nenit 7 të dispozitave administrative për deklaratën doganore të importit dhe ...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në korrik 2019

  1. Ndërmarrja konfirmon nëse honorari është i tatueshëm?Tre muaj para mallit të importuar ose eksportuar, aplikimi për paracaktim të çmimit dorëzohet në doganë direkt në vendin e regjistrimit përmes portit elektronik “Sistemi i Kontaktit të Çështjeve DoganoreR...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në qershor 2019

  Lista e tarifave të SHBA-së për Kinën dhe përmbledhja e kohës së vendosjes 01- 34 miliardë dollarë amerikanë të grupit të parë prej 50 miliardë dollarësh, duke filluar nga 6 korriku 2018, norma tarifore do të rritet me 25% 02- 16 miliardë dollarë amerikanë e së parës Batch prej 50 miliardë dollarësh, duke filluar nga data 23 gusht 2018, tarifa do të b...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në maj 2019

  Sfondi Golden Gate II u miratua nga Këshilli i Shtetit dhe është një projekt i madh kombëtar i e-qeverisjes gjatë periudhës së planit pesë-vjeçar të 12-të.Faza e dytë e Projektit Golden Gate ofron shërbime doganore dhe shërbime burimesh informacioni për shtetin dhe publikun, ofron mbështetje të fuqishme...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në Prill 2019

  Njoftimi i Doganës së Shangait për Optimizimin e Procesit të Inspektimit të Pjesëve të Importuara të Automjeteve Njoftim: Dogana e Shangait ka optimizuar procesin e inspektimit të produkteve të importuara të pjesëve të automjeteve që përfshihen në inspektimin ligjor dhe verifikimin e hyrjes.Për produktet e importuara të pjesëve të automjeteve me CCC...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në Mars 2019

  Njoftimi i Administratës së Përgjithshme të Doganave Nr.20 i vitit 2019 (Njoftim për Shtimin e Metodave të Mbikëqyrjes Doganore) Shtimi i metodës së mbikëqyrjes doganore “Taksa përcjellëse e rentës minerare” kodi 9500 zbatohet për tatimpaguesit që paguajnë honorare pasi mallrat janë importuar dhe dekl. ...
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në shkurt 2019

  Njoftimi i Administratës Qendrore të Mbikëqyrjes së Tregut dhe Administratës së Administratës së Përgjithshme të Doganave Nr. 14, 2019 Me rastin e aplikimit për regjistrim në regjistrimin industrial dhe tregtar, aplikanti mund të aplikojë për certifikatën e regjistrimit të deklaratës doganore deri në…
  Lexo më shumë
 • Interpretimi i ekspertëve në janar 2019

  1.Njoftimi i Komisionit të Tarifave Doganore të Këshillit Shtetëror për Planet e Përshtatjes si Norma e Përkohshme e Tarifave për Importet dhe Eksportet në vitin 2019 Norma e Taksave e Kombit më të Favorizuar 706 artikuj i nënshtrohen normave të përkohshme tatimore të importit;Duke filluar nga data 1 korrik 2019, normat e përkohshme të taksës së importit për 14 i...
  Lexo më shumë