Chuyên gia của chúng tôi

 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 12 năm 2019

  ATA Mở rộng loại hình kinh doanh áp dụng ● Thông báo số 112 của Tổng cục Hải quan (“Các biện pháp hành chính của Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với hàng hóa tạm nhập và xuất cảnh”) ● Hàng hóa tạm nhập khẩu sử dụng hàng hóa tạm nhập. .
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 11 năm 2019

  Xử lý các vấn đề liên quan đến tự nguyện tiết lộ các bất thường liên quan đến thuế Đối tượng Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Môi giới hải quan.Điều kiện 1. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu, môi giới hải quan phải báo cáo bằng văn bản cho hải quan trước khi hải quan phát hiện.2. Sự tiết lộ của ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 10 năm 2019

  21 danh mục sản phẩm mới chuyển đổi sang chứng nhận 3C số 34 năm 2019 Thông báo của Tổng cục Giám sát thị trường về yêu cầu thực hiện quản lý chứng nhận sản phẩm bắt buộc đối với sản phẩm điện phòng nổ và các sản phẩm khác từ giấy phép sản xuất.Certif ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 9 năm 2019

  Những thay đổi trong phương thức giám sát việc kiểm tra nhãn đối với thực phẩm đóng gói sẵn nhập khẩu 1. Thực phẩm đóng gói sẵn là gì?Thực phẩm đóng gói sẵn là thực phẩm được đóng gói định lượng trước hoặc được sản xuất trong vật liệu đóng gói và vật chứa, bao gồm thực phẩm đóng gói định lượng trước và thực phẩm được ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 8 năm 2019

  Tuyên bố tiêu chuẩn Nội dung của “Yếu tố khai báo” Tuyên bố tiêu chuẩn “Yếu tố khai báo” và việc sử dụng mã vạch cho hàng hóa bổ sung cho nhau.Theo Điều 24 Luật Hải quan và Điều 7 Quy định hành chính về Khai báo hải quan nhập khẩu và ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 7 năm 2019

  1. Doanh nghiệp xác nhận tiền bản quyền có phải chịu thuế không?Ba tháng trước khi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp hồ sơ xác định trước giá cho cơ quan hải quan trực tiếp nơi đăng ký thông qua cổng điện tử “Hệ thống liên hệ công tác hải quanR ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 6 năm 2019

  Danh sách Biểu thuế của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc và Tóm tắt thời gian áp thuế 01- 34 tỷ USD của đợt đầu tiên trị giá 50 tỷ USD, Bắt đầu từ ngày 6 tháng 7 năm 2018, thuế suất sẽ được tăng thêm 25% 02-16 tỷ USD của đợt đầu tiên lô 50 tỷ đô la, Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2018, thuế suất sẽ b ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 5 năm 2019

  Thông tin cơ bản Cổng vàng II đã được Hội đồng Nhà nước phê duyệt và là một dự án chính phủ điện tử quốc gia lớn trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 12.Giai đoạn hai của Dự án Golden Gate cung cấp các dịch vụ hải quan và dịch vụ tài nguyên thông tin cho nhà nước và công chúng, cung cấp các dịch vụ ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 4 năm 2019

  Thông báo của Hải quan Thượng Hải về việc tối ưu hóa quy trình kiểm tra phụ tùng ô tô nhập khẩu.Đối với các sản phẩm phụ tùng ô tô nhập khẩu có CCC ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 3 năm 2019

  Thông báo số 20 năm 2019 của Tổng cục Hải quan (Thông báo về việc bổ sung phương thức giám sát hải quan) Việc bổ sung phương thức giám sát hải quan “Thuế theo dõi tài sản” mã số 9500 áp dụng đối với người nộp thuế nộp thuế tài nguyên sau khi nhập khẩu, khai báo. ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 2 năm 2019

  Thông báo của Cục Quản lý giám sát thị trường trung ương của Tổng cục Hải quan số 14 năm 2019 Khi nộp hồ sơ đăng ký ngành công nghiệp và thương mại, người nộp đơn có thể xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký tờ khai hải quan cho đến khi ...
  Đọc thêm
 • Phiên dịch chuyên gia vào tháng 1 năm 2019

  1. Thông báo của Ủy ban Thuế quan của Hội đồng Nhà nước về các kế hoạch điều chỉnh như Biểu thuế tạm thời đối với hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2019 Mức thuế Tối huệ quốc 706 mặt hàng áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu tạm thời;Bắt đầu từ ngày 1/7/2019, thuế suất thuế nhập khẩu tạm tính đối với 14 ...
  Đọc thêm