Naši strokovnjaki

 • Strokovno razlago decembra 2019

  Razširitev veljavne poslovne kategorije ATA ● Objava št. 212 Generalne carinske uprave (»Upravni ukrepi carine Ljudske republike Kitajske za začasni vstop in izstop blaga«) ● Blago, začasno uvoženo z uporabo začasnega uvoza blaga. .
  Preberi več
 • Strokovno razlago novembra 2019

  Obravnavanje zadev v zvezi s prostovoljnim razkritjem davčnih nepravilnosti Predmet Uvozna in izvozna podjetja, carinski posrednik.Pogoji 1. Uvozna in izvozna podjetja ter carinski posrednik predložijo pisna poročila carini, preden jih carina najde.2. Razkritje ...
  Preberi več
 • Strokovno razlago oktobra 2019

  Novih 21 kategorij izdelkov, pretvorjenih v certifikat 3C št. 34 iz leta 2019 Objava Generalne uprave za nadzor trga o zahtevah za izvajanje obveznega upravljanja certificiranja izdelkov za eksplozijsko varne električne in druge izdelke iz proizvodne licence.Certifikat...
  Preberi več
 • Strokovno razlago septembra 2019

  Spremembe v načinu nadzora inšpekcijskega pregleda oznak za uvoženo predpakirano hrano 1. Kaj so predpakirana živila?Predpakirana živila se nanašajo na živila, ki so predkvantitativno pakirana ali proizvedena v embalažnih materialih in posodah, vključno s predkvantitativno pakirano hrano in hrano, ki je predhodno pakirana.
  Preberi več
 • Strokovno razlago avgusta 2019

  Standardizirana deklaracija Vsebina »Elementov deklaracije« Standardna deklaracija »Elementi deklaracije« in uporaba črtne kode za blago se dopolnjujeta.V skladu s 24. členom Carinskega zakona in 7. členom Upravnih določb o carinski deklaraciji pri uvozu in ...
  Preberi več
 • Strokovno razlago julija 2019

  1. Podjetje potrdi, ali je licenčnina obdavčena?Tri mesece pred uvoženim ali izvoženim blagom se vloži zahtevek za vnaprejšnjo določitev cene pri carini neposredno pod krajem registracije preko elektronskega pristanišča »Sistem za stike s carinskimi zadevamiR...
  Preberi več
 • Strokovno razlago junija 2019

  Seznam tarifnih stopenj ZDA za Kitajsko in povzetek časa uvedbe 01 – 34 milijard ameriških dolarjev prve serije v vrednosti 50 milijard dolarjev, od 6. julija 2018 se bo tarifna stopnja povečala za 25 % 02 – 16 milijard ameriških dolarjev od prvega serija 50 milijard dolarjev, od 23. avgusta 2018 dalje bo tarifna stopnja zvišana ...
  Preberi več
 • Strokovno razlago maja 2019

  Ozadje Golden Gate II je odobril državni svet in je velik nacionalni projekt e-uprave v obdobju 12. petletke.Druga faza projekta Golden Gate zagotavlja carinske storitve in storitve informacijskih virov za državo in javnost, zagotavlja močno podporo...
  Preberi več
 • Strokovno razlago aprila 2019

  Obvestilo šanghajske carine o optimizaciji inšpekcijskega postopka uvoženih avtomobilskih delov Obvestilo: Šanghajska carina je optimizirala postopek inšpekcijskega pregleda uvoženih izdelkov za avtomobilske dele, ki so vključeni v pravni pregled in preverjanje vstopa.Za uvožene izdelke za avtomobilske dele s CCC...
  Preberi več
 • Strokovno razlago marca 2019

  Objava Generalne carinske uprave št. 20 iz 2019 (Objava o dodajanju metod carinskega nadzora) Dodatek metode carinskega nadzora ”Royalty Follow-up Tax” šifra 9500 velja za davčne zavezance, ki plačajo licenčnine po uvozu blaga in odjavijo ...
  Preberi več
 • Strokovno razlago februarja 2019

  Obvestilo Osrednje uprave za nadzor trga in uprave Generalne carinske uprave št. 14 iz 2019 Pri vlogi za registracijo v industrijsko in trgovsko registracijo lahko vlagatelj zaprosi za potrdilo o registraciji carinske deklaracije do ...
  Preberi več
 • Strokovno razlago januarja 2019

  1. Obvestilo komisije za carinsko tarifo Državnega sveta o prilagoditvenih načrtih, kot je začasna carinska stopnja za uvoz in izvoz v letu 2019 Davčna stopnja za največje ugodnosti 706 artiklov je predmet začasnih stopenj uvoznega davka;Od 1. julija 2019 veljajo začasne stopnje uvozne dajatve za 14 i...
  Preberi več