Naši stručnjaci

 • Stručno tumačenje u decembru 2019

  Proširenje primenljive poslovne kategorije ATA ● Saopštenje br. 212 Opšte carinske uprave („Administrativne mere Carine Narodne Republike Kine za privremeni ulazak i izlazak robe“) ● Roba koja je privremeno uvezena korišćenjem privremenog uvoza robe.. .
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u novembru 2019

  Rješavanje pitanja u vezi sa dobrovoljnim otkrivanjem poreskih nepravilnosti Objekt Uvozna i izvozna preduzeća, Carinski posrednik.Uslovi 1. Preduzeća za uvoz i izvoz i carinski posrednik dužni su da podnesu pisane izveštaje carini pre nego što ih carina pronađe.2.Otkrivanje...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u oktobru 2019

  Nova 21 kategorija proizvoda prebačena na 3C certifikaciju br.34 iz 2019. godine Saopštenje Generalne uprave za tržišni nadzor o zahtjevima za sprovođenje obaveznog upravljanja sertifikacijom proizvoda za električne i druge proizvode otporne na eksploziju iz proizvodne licence.Certifikat...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u septembru 2019

  Promjene u načinu nadzora inspekcije etiketa za uvezenu prethodno upakovanu hranu 1. Šta je to prethodno upakovana hrana?Prethodno upakovana hrana se odnosi na hranu koja je prethodno kvantitativno upakovana ili proizvedena u materijalima za pakovanje i kontejnerima, uključujući predkvantitativno upakovanu hranu i hranu koja je pretkvant...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u avgustu 2019

  Sadržaj standardizovane deklaracije „Elementi deklaracije“ Standardna deklaracija „Elementi deklaracije“ i upotreba bar koda za robu se dopunjuju.Prema članu 24. Carinskog zakona i članu 7. Administrativnih odredbi o carinskoj deklaraciji o uvozu i ...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u julu 2019

  1. Preduzeće potvrđuje da li je autorska naknada oporeziva?Tri meseca pre uvoza ili izvoza robe, zahtev za unapred utvrđivanje cene podnosi se carini neposredno u mestu registracije putem elektronske porte „Sistem za kontakte sa carinskim poslovimaR...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u junu 2019

  Spisak američkih tarifnih stopa za Kinu i sažetak vremena uvođenja 01- 34 milijarde američkih dolara od prve serije od 50 milijardi dolara, Počevši od 6. jula 2018., tarifna stopa će biti povećana za 25% 02- 16 milijardi dolara od prve serija od 50 milijardi dolara, Počevši od 23. avgusta 2018. godine, tarifna stopa će biti...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u maju 2019

  Pozadina Golden Gate II je odobren od strane Državnog vijeća i predstavlja veliki nacionalni projekat e-uprave tokom perioda 12. petogodišnjeg plana.Druga faza projekta Golden Gate pruža carinske usluge i usluge informacionih resursa državi i javnosti, pruža snažnu podršku...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u aprilu 2019

  Najava carine Šangaja o optimizaciji procesa inspekcije uvezenih auto delova Najava: Carina Šangaja je optimizovala proces inspekcije uvezenih proizvoda za auto delove koji su uključeni u legalnu inspekciju i ulaznu verifikaciju.Za uvozne proizvode za auto delove sa CCC...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u martu 2019

  Saopštenje Opšte carinske uprave br.20 iz 2019. godine (Saopštenje o dodavanju metoda carinskog nadzora) Dodavanje metode carinskog nadzora ”Royalte Follow-up Tax” šifra 9500 primenjuje se na poreske obveznike koji plaćaju autorske naknade nakon uvoza robe i odjave. ...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u februaru 2019

  Saopštenje Centralne uprave za tržišni nadzor i uprave Opšte carinske uprave br. 14 iz 2019. godine Prilikom podnošenja zahteva za registraciju u industrijskoj i trgovinskoj registraciji, podnosilac zahteva može podneti zahtev za potvrdu o registraciji Carinske deklaracije do ...
  Čitaj više
 • Stručno tumačenje u januaru 2019

  1. Obavještenje Komisije za carinsku tarifu Državnog vijeća o planovima prilagođavanja kao što je privremena carinska stopa za uvoz i izvoz u 2019. Porezna stopa najpovlašćenijih nacija 706 stavki podliježu privremenim stopama poreza na uvoz;Od 1. jula 2019. godine primjenjuju se privremene stope uvoznog poreza za 14 i...
  Čitaj više