Tejribe

  oujiangroup
 • indeks-Biz hakda

Biz hakda

Şanhaý Oujian Group Development Group Co., Ltd.

1996-njy ýylda işlänimizden bäri, “Oujian Group” üpjünçilik zynjyrynyň hyzmat ulgamyny kem-kemden gurdy.Gümrük taýdan resmileşdirmek, Daşary söwda, Halkara ýük, ammar we paýlamak we serhetara elektron söwda boýunça çeşme artykmaçlyklary import we eksport söwdasynda iberijiler we iberijiler üçin hemmetaraplaýyn hyzmatlary üpjün etmek üçin jemlenendir. Şanhaý Oujian Group Development Group Co., Ltd. (" “Oujian Group”) serhetüsti üpjünçilik zynjyrlary üçin esasy ygtyýarlyk hökmünde gümrük resmileşdirilmegi üçin bir nokatly hyzmat bermegi maksat edinýär.

Biziňki
Görüş we wezipe

Ylalaşyk | ýeňilleşdirmek | netijelilik | çykdajyly

Biziň esasy wezipämiz, global logistika we üpjünçilik zynjyry üçin bir bitewi hyzmat platformasyny döretmek we dünýäde söwdany ýeňilleşdirmekdir.Baş edaramyz Şanhaýda müşderilerimize iň täze döreýän bazar bolan Hytaýdaky işini çaltlaşdyrmaga kömek ederis.

oujiangroup
 • eşik1
 • eşik2
 • eşik3
 • eşik4
 • eşik5
 • eşik6
 • eşik7
 • eşik8
 • Himiýa önümleri1
 • Himiýa önümleri2
 • Himiýa önümleri3
 • Himiýa önümleri4
 • Awiasiýa
 • cbec1
 • cbec2
 • cbec3
 • Elektromehaniki1
 • Elektromehaniki2
 • Elektromehaniki3
 • Elektromehaniki5
 • Elektromehaniki6
 • Elektromehaniki7
 • Elektromehaniki8
 • Elektromehaniki9
 • Elektromehaniki05
 • iýmit1
 • iýmit2
 • iýmit3
 • öý1
 • Lukmançylyk
 • Lukmançylyk1
 • Logistika1
 • Logistika2
 • Logistika4
 • Logistika7
 • Logistika6
 • Logistika3
 • Logistika5