භාෂාවCN
Email: info@oujian.net දුරකථන: +86 021-35383155

අත්දැකීමක්

  oujianggroup

සූක්ෂ්ම දෘෂ්ටියක්

 • දර්ශක-අප ගැන

අපි ගැන

Shanghai Oujian Group Development Group Co., Ltd.("Oujian Group") මූලික නිපුණතාවය ලෙස රේගු නිෂ්කාශනය සහිත දේශසීමා සැපයුම් දාම සඳහා එක්-නැවතුම් සේවාවක් සැපයීම අරමුණු කරයි.

1996 හි අපගේ මෙහෙයුමේ සිට Oujian සමූහය ක්‍රමයෙන් සැපයුම් දාම සේවා පද්ධතියක් ගොඩනඟා ඇත.රේගු නිෂ්කාශනය, විදේශ වෙළඳාම, ජාත්‍යන්තර භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය, ගබඩා කිරීම සහ බෙදා හැරීම සහ දේශසීමා හරහා ඊ-වාණිජ්‍යය යන ක්ෂේත්‍රවල සම්පත් ප්‍රතිලාභ, ආනයන සහ අපනයන වෙළඳාමේ දී භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන්නන් සහ භාණ්ඩ තොග කරුවන් සඳහා පුළුල් සේවා සැපයීම සඳහා ඒකාබද්ධ කර ඇත.Shanghai Oujian Group Development Co., Ltd. Oujian Group”) මූලික නිපුණතාවය ලෙස රේගු නිෂ්කාශනය සහිත දේශසීමා සැපයුම් දාම සඳහා එක්-නැවතුම් සේවාවක් සැපයීම අරමුණු කරයි.

අපගේ
දැක්ම සහ මෙහෙවර

අනුකූලතාව |පහසුකම් |කාර්යක්ෂමතාව |පිරිවැය ඵලදායී

අපගේ අවසාන මෙහෙවර වන්නේ ගෝලීය සැපයුම් සහ සැපයුම් දාමය සඳහා එක්-නැවතුම් සේවා වේදිකාවක් ගොඩනැගීම සහ ලොව පුරා වෙළඳ පහසුකම් සඳහා දායක වීමයි.ෂැංහයි හි අපගේ මූලස්ථානය සමඟින් අපි අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට විශාලතම නැගී එන වෙළඳපොළ වන චීනයේ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර වේගවත් කිරීමට උදව් කරන්නෙමු.

oujianggroup
 • ඇඟලුම්1
 • ඇඟලුම්2
 • ඇඟලුම්3
 • ඇඟලුම්4
 • ඇඟලුම්5
 • ඇඟලුම්6
 • ඇඟලුම්7
 • ඇඟලුම්8
 • රසායනික නිෂ්පාදන1
 • රසායනික නිෂ්පාදන2
 • රසායනික නිෂ්පාදන3
 • රසායනික නිෂ්පාදන4
 • ගුවන්
 • cbec1
 • cbec2
 • cbec3
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික 1
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික2
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික3
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික5
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික 6
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික7
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික8
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික9
 • විද්‍යුත් යාන්ත්‍රික05
 • ආහාර 1
 • ආහාර2
 • ආහාර3
 • නිවස1
 • වෛද්ය
 • වෛද්‍ය 1
 • ලොජිස්ටික්ස්1
 • ලොජිස්ටික්ස්2
 • ලොජිස්ටික්ස්4
 • ලොජිස්ටික්ස්7
 • ලොජිස්ටික්ස්6
 • ලොජිස්ටික්ස්3
 • ලොජිස්ටික්ස්5