ភាសាCN
Email: info@oujian.net ទូរស័ព្ទ៖ +86 021-35383155

វិញ្ញាបនបត្រ
ស្ថានភាព AEO កម្រិតខ្ពស់ ក្រុមអ៊ូជាំង

បទពិសោធន៍

  ក្រុមអ៊ូជាំង

ការយល់ដឹង

 • សន្ទស្សន៍-អំពីយើង

អំពី​ពួក​យើង

Shanghai Oujian Group Development Group Co., Ltd.(“Oujian Group”) មានគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងព្រំដែនជាមួយនឹងការបោសសំអាតគយជាសមត្ថកិច្ចស្នូល។

ចាប់តាំងពីប្រតិបត្តិការរបស់យើងក្នុងឆ្នាំ 1996 Oujian Group បានសាងសង់ជាបណ្តើរៗនូវប្រព័ន្ធសេវាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់។អត្ថប្រយោជន៍នៃធនធាននៅក្នុងការបោសសំអាតគយ ពាណិជ្ជកម្មបរទេស ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិ ឃ្លាំង និងការចែកចាយ និងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកឆ្លងព្រំដែនត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់អ្នកដឹកជញ្ជូន និងអ្នកទទួលនៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មនាំចូល និងនាំចេញ។Shanghai Oujian Group Development Group Co., Ltd.(" Oujian Group”) មានគោលបំណងផ្តល់នូវសេវាច្រកចេញចូលតែមួយសម្រាប់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ឆ្លងព្រំដែនជាមួយនឹងការបោសសំអាតគយជាសមត្ថកិច្ចស្នូល។

របស់យើង។
ចក្ខុវិស័យ & បេសកកម្ម

ការអនុលោមតាម | ការសម្របសម្រួល | ប្រសិទ្ធភាព | ការចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាព

បេសកកម្មចុងក្រោយរបស់យើងគឺបង្កើតវេទិកាសេវាកម្មតែមួយសម្រាប់បណ្តាញដឹកជញ្ជូន និងការផ្គត់ផ្គង់សកល ហើយរួមចំណែកដល់ការសម្របសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនៅទូទាំងពិភពលោក។ជាមួយនឹងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់យើងនៅទីក្រុងសៀងហៃ យើងនឹងជួយអតិថិជនរបស់យើងឱ្យបង្កើនល្បឿនអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលជាទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើនដ៏ធំបំផុត។

ក្រុមអ៊ូជាំង
 • សំលៀកបំពាក់ 1
 • សំលៀកបំពាក់ ២
 • សំលៀកបំពាក់ 3
 • សំលៀកបំពាក់ ៤
 • សំលៀកបំពាក់ ៥
 • សំលៀកបំពាក់ ៦
 • សំលៀកបំពាក់ ៧
 • សំលៀកបំពាក់ ៨
 • ផលិតផលគីមី 1
 • ផលិតផលគីមី ២
 • ផលិតផលគីមី ៣
 • ផលិតផលគីមី ៤
 • អាកាសចរណ៍
 • cbec1
 • cbec2
 • cbec3
 • មេកានិច​អគ្គិសនី ១
 • អេឡិចត្រុង ២
 • មេកានិច​អគ្គិសនី ៣
 • អេឡិចត្រុង ៥
 • អេឡិចត្រុង ៦
 • អេឡិចត្រុង ៧
 • អេឡិចត្រុច ៨
 • អេឡិចត្រុង ៩
 • គ្រឿងយន្ត ០៥
 • អាហារ 1
 • អាហារ ២
 • អាហារ ៣
 • ផ្ទះ ១
 • វេជ្ជសាស្ត្រ
 • វេជ្ជសាស្ត្រ ១
 • ភស្តុភារ ១
 • ភស្តុភារ ២
 • ភស្តុភារ ៤
 • ភស្តុភារ ៧
 • ភស្តុភារ ៦
 • ភស្តុភារ ៣
 • ភស្តុភារ ៥