Лидерство

Ge Jizhong

Ge Jizhong
◎ Претседател на одборот
◎ Управен директор на IFCBA
◎ Потпретседател на кинеската асоцијација на царински брокери
◎ Претседател на Здружението на царински брокери во Шангај

ВУ Јанфен

ВУ Јанфен
Заменик-претседател

ТОЈ Бин
претседател

ТОЈ Бин

КЕ Пинг
директор

КЕ Пинг
Царинење01

ЖОУ Ксин
Заменик претседател
GM
Деловно одделение за царинење

Жу Гуолијанг
директор
Заменик претседател
GM Меѓународен товарен

ВАНГ Мин

ВАНГ Мин
Заменик претседател
Одд за маркетинг на GM

ВУ Хаојонг

ВУ Хаојонг
Финансиски оддел на GM

ЛИУ Ди
ГМ складирање и дистрибуција

Складирање
Странски

СОНЦЕ Џиангчун
ГМ за прекугранична трговија

ГЕ Јухуанг

ГЕ Јухуанг
ГМ на дигитална интелигентна платформа