Ledelse

Ge Jizhong

Ge Jizhong
◎ Styreleder
◎Administrerende direktør i IFCBA
◎Visepresident i China Customs Brokers Association
◎President for Shanghai Customs Brokers Association

WU Yanfen

WU Yanfen
Viseformann

HE Bin
President

HE Bin

KE Ping
Regissør

KE Ping
Fortolling01

ZHOU Xin
Visepresident
GM
Fortolling forretningsavdeling

Zhu Guoliang
Regissør
Visepresident
GM International Freight

WANG Min

WANG Min
Visepresident
GM Marketing Dept

WU Haoyong

WU Haoyong
GM finansavdeling

LIU Di
GM lager og distribusjon

Lager
Fremmed

SUN Jiangchun
GM for grenseoverskridende handel

GE Yuhuang

GE Yuhuang
GM for Digital Intelligent Platform